Preliminärt kursprogram

De som anmäler alla 4 dagarna har företräde. Man kan gå med olika hundar, tex om man är intresserad av 2 dagars Mocktrial kan man gå måndag-tisdag med en hund, torsdag-fredag med en annan hund, eller en ökl-hund måndag eller tisdag sam en ekl-hund torsdag-fredag.

Anpassning av scheman kommer att göras när vi ser hur anmälningarna fördelar sig. Vi planerar grupper om 8 deltagare per instruktör. (I mån av plats kan man anmäla sig bara till 2 dagar.) Du behöver ange i fritextrutan om du ska gå med mer än 1 hund och nivå.
Exempel 1: Grupp 2 + Grupp 5
Exempel 2: Grupp 2 + Grupp 6 b

Mocktrail, Ekl (A-provsträning)
Måndag – tisdag
Träning som 2 dagarsprov med samma hundar, där man inte ”åker ut” utan är med båda dagarna. 2 domare per grupp.
Grupp 1
Tex. Wayne Mitchell och Andrew Slingsby
Grupp 2
Tex. Danny Fraser och Oliver Kiraly

Grupp 5
Torsdag-fredag Ekl
Träning som 2 dagarsprov med samma hundar, där man inte ”åker ut” utan är med båda dagarna. 2 domare per grupp.
Tex. Gaynor Gent och Lynn Mitchell
Grupp 6
Torsdag-fredag Ekl
Träning som 2 dagarsprov med samma hundar, där man inte ”åker ut” utan är med båda dagarna. 2 domare per grupp.
Tex Trond Gjötterud och

Mocktrial, Ökl
Grupp 3
Måndag , tisdag, 1 dag
8 hundar, 1 domare, för mindre rutinerade hundar
Tex.  Gaynor Gent
Grupp 4
Måndag, tisdag, 1 dag
8 hundar ,1 domare, för mindre rutinerade hundar
Tex. Trond Gjötterud

Grupp 6 a
B-provsträning, NKL
Månd-tisd, torsd-fred fm/em i grupper om 4 hundar; förare deltar hela dagen för att se och lyssna.
Grupp 6 b
NKL träning 2 hela dagar

Grupp 7
B-provsträning ÖKL
8 hundar heldag, 1 instruktör

Grupp 8
Alla klasser, moment-träning heldagar
Linjetag, närsök
Markering och stadga
Grundläggande apportering
Handling